مشهور در فیلم های :

(2013)
The Dark Knight Bounty Hunter
(2008)
One Day Floor Manager
(2011)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
Without Disguise Without Disguise ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (49)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)

" معرفی David Ajala " بدون دیدگاه.